Member

April, 2024, updated

Our group consists of Associate Prof. Miyata, Assistant Prof. Nakanishi, Specially Appointed Assistant Prof. Zhang, Specially Appointed Assistant Prof. Sakakibara, 2 secretary, 4 Ph. D, 7 master's course, 2 senior students.

Please call +81-42-677-1111-(their external number).

Staffs

 • Associate Professor
  Yasumitsu MIYATA
  Room 528 External Number 3357
  miyata-yasumitsu[at]tmu.ac.jp
 • Assistant Professor
  Yusuke NAKANISHI
  Room 481 External Number 3324
  naka24ysk[at]tmu.ac.jp
 • Specially Appointed Assistant Professor
  Wenjin ZHANG
  Room 481 External Number 3324
  wjzhang[at]tmu.ac.jp
 • Specially Appointed Assistant Professor
  Ryotaro SAKAKIBARA
  Room 481 External Number 3324
  r.sakakibara.1113[at]gmail.com
 • Secretary
  Tomomi NONAKA
  Room 528 External Number 3357
  t-nonaka[at]phys.se.tmu.ac.jp
 • Secretary
  Mayu YAMADA
  Room 528 External Number 3357
  myamada.phys[at]gmail.com

Students

 • D3
  Masahiko KANEDA
  Room 481 External Number 3324
 • D2
  Takahiko ENDO
  Room 481 External Number 3324
 • D1
  Ryusuke NATSUI
  Room 481 External Number 3324
 • D1
  Yui TAMOGAMI
  Room 481 External Number 3324
 • M2
  Takumi TANAKA
  Room 481 External Number 3324
 • M2
  Akito SHIMAMURA
  Room 481 External Number 3324
 • M2
  Tomoya OGAWA
  Room 481 External Number 3324
 • M2
  Shota TOIDA
  Room 481 External Number 3324
 • M1
  Ritsuki OKUKAWA
  Room 481 External Number 3324
 • M1
  Yudai SONEZAKI
  Room 481 External Number 3324
 • M1
  Yuta SAWAI
  Room 481 External Number 3324
 • B4
  Yuki SHIMOMURA
  Room 481 External Number 3324
 • B4
  Shunnosuke MURAKAMI
  Room 481 External Number 3324

Visiting Staffs

Alumni

 • 2023
  ・Hiroshi SHIMIZU、Shinpei FURUSAWA、Yasuyuki MAKINO
 • 2022
  ・Hiroto OGURA、Kazuki HASHIMOTO、Shota YAMAGUCHI、Yuki TOTANI、Juan KIM
 • 2021
  Hong En Lim(Saitama University)、Hibiki NAITO、Syunta SUZUKI、Seiya KAWASAKI
 • 2020
  ・Chisato ANDO、Naoki Wada、Naoyuki Kanda、Ryoichi Miyake
 • 2019
  ・Yutaka MANIWA、Hirokazu SAKAMOTO、Daisuke HAYASHI、Kana KOJIMA、Akihiko HIDAKA、Kazuki TAKEUCHI、Chihiro NAKAYAMA、Shunyu WATANABE
 • 2018
  ・Yu KOBAYASHI、Ao OKABE、Masayoshi SHIMASAKI、Yuhei TAKAGUCHI、Naoya HONGO、Shintaro YOSHIMURA、Takeshi NAKAMURA
 • 2017
  Yusuke NAKAI(University of Hyogo)、Tomomi UCHIDA、Shun OGAWA、Tetsuki SAITO、Kentaro SAWABE、Yuji YANAGAWA、Katsuhiko OJIMA、Kazuya HASUNUMA
 • 2016
  ・Shogo SASAKI、Mamoru FUKAZAWA、Shohei MORI、Hirohito NAKAMURA
 • 2015
  ・Ryosuke INOUE、Tomohiro UEDA、Noboru SERITA、Keisuke FUJITA、Naoki NUNOYAMA、Seiya HASHIMOTO
 • 2014
  ・Haruka KYAKUNO(Kanagawa University)、Ryota ICHIMURA、Ryo TSUKADA、Daito ITO、Atsushi SAKURAI
 • 2013
  ・Kazuya HONDA、Ryo MITSUYAMA、Hideyuki ARIMOTO、Riku UCHIYAMA

東京都立大学理学部物理学科/大学院理学研究科物理学専攻 

ナノ物性研究室

〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1

Nanoscience Research Lab.

Department of Physics, Tokyo Metropolitan University

1-1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo, Japan 192-0397


E-mail : ymiyata[at]tmu.ac.jp

Copyright © Nanoscience Research Lab.
トップへ戻るボタン